Din försäljare av eldstäder

Försäljningsvillkor

Moms ingår i angivna priser

Frakt

Frakt tillkommer på samtliga priser. (fritt lastat Stora Höga) Godset levereras hem till Er efter avisering. Färjekostnader till mottagare på öar ingår ej. Vid avhämtning debiteras naturligtvis ingen frakt.

För order understigande 500 kr tillkommer expeditionsavgift 70 kronor om den ska skickas.

För ej utlöst order debiteras utlagda kostnader, dock lägst 225 kronor inkl. moms.

Betalning

Betalning sker i  förskott eller efter leverans.

Vid efterkrav tillkommer fraktföretagets avgift.

Varan är i säljarens ägo tills varan är betald.

Vi tar ut en påminnelseavgift som är  60 kr samt dröjsmålsränta med 2% per påbörjad månad vid försenad betalning.

Skador och felaktiga leveranser

Kontrollera varorna omedelbart efter mottagandet. Om godset är transportskadat ska du omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, anmäla skadan till transportföretaget. Om du saknar något kolli ska det anges på fraktsedeln innan du kvitterar. Är godset påtagligt skadat vid mottagandet bör du inte kvittera ut godset. Om det är något annat som är fel med leveransen ska du omgående ta kontakt med oss 0303 – 777 111, för att få besked om bästa sätt att rätta till felet.

Returer/ångerrätt/nöjdhetgaranti Konsument

Om du inte är nöjd med varan ska du returnera den inom 14 dagar efter mottagandet. Då måste varan vara i oförändrat skick och vara obegagnad.

Nöjdhetsgaranti: Vi betalar returfrakten om den beställda varan inte motsvarar dina förväntningar om den skickas tillbaka inom 14 dagar i obegagnat skick samt med oskadat originalemballage. Gäller när vi ombesörjt transporten. (Vedspisarna Omega och Special är undantagna p.g.a. pressat pris)

Vänligen bifoga kopia av fakturan.

Garanti

Vår försäljning sker enligt Köplagen eller Konsumentköpslagen (2 år om inte annat anges, slitdelar samt glas undantaget). Några andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte.